KBG

TILBYGG ENEBOLIG

EGERSUND, NORWAY

UNDER CONSTRUCTION

Tilbygget henvender seg i to retninger. Det tilføyer huset en direkte forlengelse og større tilknytning til skogen og den nære kvalitetene på tomten, samtidig som det åpner en spektakulær utsikt mot fjorden og byen. 

By adding two main directions, the existing house gets a closer connection two the qualities on the site and in the same time, an spectacular view towards the fjord and the city center below.