MORVIK

OMBYGGING ENEBOLIG

MORVIK, NORWAY

ONGOING

Hvis man noen gang skal kunne bruke uttrykket 30% innsats for 90% resultat så må det være i dette prosjektet. Boligen fra 1969 utnytter i dag tomtens kvaliteter i liten grad. Utgangspunktet er en noe introvert bolig med et stort og uforløst potensiale i uttrykk, helhet og stedstilpasning. Områdene som har det største potensialet er inngangspartiet, der man først møter boligen og ønskes velkommen, og fremsiden der utsikt, uteområder og interiør har potensiale til å skape et helhetlig og lekkert sted med forskjellige soner tilpasset værforhold, årstider og varierte sosiale settinger. Dette er vårt fokus. Vi har analysert eksisterende bygningsstruktur og lagt til kvaliteter i en naturlig forlengelse av den originale boligen fra 1969. Resultatet er en moderne og helhetlig bolig der inngangspartiet danner en lekker og praktisk ramme for dagligdagse hendelser.

If you can ever use the phrase 30% effort for 90% result then it must be in this project. The existing house from 1969 utilizes the qualities of the property to a small extent. A somewhat introverted house with a large potential in terms of expression and location adaptation. Our focus has been to carefully analyze the existing building in order to  add qualities in a natural extension of the original residence from 1969. The result is a modern residence, where the entrance area provides a beautiful and practical background for everyday events.