DONSEN

TILBYGG HYTTE

SIRDAL, NORWAY

COMPLETED 2017

Vi ønsker å skape fornemmelsen av et tun, der fellesrommet i midten skaper kontakt mellom flere private enheter. Hvert private rom blir et eget lite hus i tunet med inngang direkte fra fellesrommet. I kontrast til det store og åpne landskapet rundt, er hvert av rommene gitt intime og kroppsnære størrelser og en egen identitet i variasjoner av husets mest tradisjonelle form. 

We want to create the feel of a //Norwegian// hamlet, where the common area in the middle creates contact between the several private rooms. Each private room becomes a separate little house in the yard with direct entrance from the common area. Contrary to the wide and open surrounding landscape, each of the rooms are intimate and proportional to the human body in their dimensions with a unique identity within the most traditional form of a house.