HYTTE FILEFJELL

TILBYGG HYTTE

FILEFJELL, NORWAY

UNDER CONSTRUCTION

Den eksiterende hytten er bygget i 1974 og danner en L-form på en slette som strekker seg mot en stor og bratt fjellvegg. Hyttens mørke kledning, lave høyde og dens moderate dimensjoner danner et inntrykk av at den er nøye dimensjonert og plassert blant de små krokete bjørketrærne. Her blant bjørketrærne danner hytten et lite tun med inngangsdør og veranda i front. En lun og imøtekommende situasjon som står i stor kontrast til mange av de nyere hyttene i området. Vi ønsker å bevare det eksisterende uttrykket til hytten. Vi vil bevare de kvalitetene som har vært sentrale i dannelsen av gode minner her. Allikevel ønsker vi å tilføre og å synliggjøre andre kvaliteter som kan være med på å skape fremtidige gode opplevelser. Ved å legge tilbygget som en forlengelse av bygningskroppen mot fjellveggen i nord blir tilbygget på mange måter underordnet det

eksisterende. Man endrer ikke utgangspunktet, men tillegger nye kvaliteter innenfra.