SIRDAL

TILBYGG HYTTE

SIRDAL, NORWAY

COMPLETED 2015

Naturen er omtenksomt innrammet og blir et hovedelement i interiøret. Som fra innsiden av et kamera fanges hvert øyeblikk variasjoner av forskjellige motiv gjennom dagen, døgnet og årstidene. Ved å rette fokus mot den fjerne fjelltoppen med morgensol, det snødekte skoggulvet og det nære fuglelivet utenfor, ønsker vi å viske ut de klare grensene mellom hva man kan oppleve inne og ute, men også å forsterke følelsen av å være i naturen.

Nature is thoughtfully framed and becomes the main interior element. It acts like a camera, as it captures each different moment of different focuses throughout the day, and throughout the different seasons. By focusing on the distant mountain peak in the morning sun, the snow-covered forest floor and the birdlife outside, we want to show off the clear boundaries between what you can experience inside and outside. But also enhance the feeling of being in nature.