SKOLE & KULTURARENA I VÅLER

OPEN COMPETITION

VÅLER, NORWAY

DESIGN COMPLETED 2017

IN COLLABORATION WITH CEREJEIRA FONTES ARCHITECTS &  HENRIK WESTGAARD MNAL

Med en skogsallmenning kobles stedets kvaliteter og nye tilbud sammen.Et tydelig grep fra skog til elv.
Med hensyn til eksisterende program åpner skogsallmenningen for fremtidig utvikling med stedets kvaliteter og identitet som det førende element.

I en kontraretning til de bygde omgivelsene gjøres landskapssnittet tilgjengelig gjennom allmenningen og synliggjør stedets kvaliteter. Landskapet blir en felles arena som samler offentlige programmer som skole, kulturhus, og andre offentlige funksjoner i en akse, skaper et urbant senter i Våler og samtidig opprettholder stedets eksisterende kvaliteter.

Skolen er hjertet i sentrum med fritidsprogrammer og aktiviteter i direkte nærhet. Et pulserende sentrum med mange pågående aktiviteter gjennom hele døgnet.

Åpenheten og utsikten er ivaretatt og forsterket gjennom bruk av topografi og landskap. Offentlige tak blir offentlig park.