VARMESTUE I SKOMAKERDIKET

OPEN COMPETITION

BERGEN, NORWAY

REWARDED PROJECT

OMVEI er et opplevelsestilbud der de nye- og de eksisterende-, de små- og de store-, de mange- og de få klientene blir ivaretatt. Skomakerdiket er samspill mellom utallige arter, avhengige av disse spesifikke habitatene og de varierte årstidene. Skomakerdiket er menneskelig fellesskap gjennom friluftsaktiviteter og opplevelser. Et samarbeid mellom menneskene og naturen, der den ene avhenger av den andre. Dette samspillet, naturen, klimaet og menneskene, er utgangspunktet. Menneskelagde objekter kan respondere på naturen, bli en mediator som ikke bare fremhever landskapet, men også det varierende dyre- og plantelivet over tid.

I dag danner den gruslagte veien en komfortabel vandring rundt vannet med aktivitetsmuligheter i direkte nærhet. Vi foreslår en OMVEI, et sted naturen igjen kan bebo. Et dynamisk sted der det nære landskapet er litt mer tilgjengelig 365 dager i året.